Wandelen in Cádiz / Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Bij het plaatsen van een bestelling op de Walkingcádiz.com website, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.
1.2 Ardanza Media behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen.
1.3 Beelden op de Walkingcádiz.com webshop zijn ter illustratie van de wandelingen en kunnen geen aanleiding zijn voor een schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.

2. Bestelling, betalingen & leveringen

2.1 Op het moment dat Ardanza Media een bestelling heeft ontvangen en de betaling is voldaan, ontvangt de klant per e-mail de bevestiging en de downloadlinks naar de diverse formaten van het ebook.2.2 Ardanza Media behoudt zich het recht voor een bestelling zonder opgave van reden te annuleren.
2.3 Een betaling vindt plaats met iDEAL of creditcard i.s.m Mollie Payments

3. Tarieven

3.1 Alle tarieven zijn inclusief 9% btw.
3.2 Vermelde tarieven op www.walkingcadiz.com zijn onder voorbehoud van zetfouten.

4. Klantgegevens

4.1 Bij een bestelling worden de klantgegevens (naam en achternaam en e-mail adres) opgenomen in het Ardanza Media BV klantenbestand. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

5. Klachten

5.1 De klant dient bij ontvangst via e-mail de bestelling te controleren. Wanneer er iets niet klopt of volledig is dan verzoeken we u dit per e-mail te melden door een e-mail te versturen naar info@walkingcadiz.com.
5.2. Als de klacht van de klant gegrond wordt bevonden, vervangt Ardanza Media het artikel kosteloos.

6. Overmacht

6.1 Ardanza Media is niet aansprakelijk wanneer een bestelling niet kan worden uitgevoerd door overmacht.
6.2 Onder overmacht vallen: Vertragingen door leveranciers, internetstoring (ook bij e-mailverkeer), overheidsmaatregelingen, nalatigheid van leveranciers, ziekte van personeel.
6.3 Ardanza Media heeft het recht om in het geval van overmacht de verplichting op te schorten of te ontbinden. In deze gevallen is Ardanza Media niet aansprakelijk.

7. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de wandelgidsen of van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
©Ardanza Media

De gidsen ‘Walking in Cádiz’ en ‘Wandelen in Cádiz’ zijn uitgegeven in eigen beheer.

8.Disclaimer

De ebooks ‘Walking in Cádiz’ en ‘Wandelen in Cádiz’ zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. Voor de schade als gevolg van eventuele onjuistheden is Ardanza Media niet aansprakelijk. Deelname aan de wandelroutes die in deze wandelgids beschreven worden geschiedt geheel op eigen risico.

Ardanza Media behoudt ten allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.

Vejer de la Frontera 20 juni 2020