Wandelen in Cádiz / Privacy

Privacyverklaring

 

Bedrijfsgegevens:
Ardanza Media BV

Postbus 1089
1400 BB Bussum
tel +31 (0)35 691 22 75
mob +31 (0)6 278 63 776

www.walkingcadiz.com
info@ walkingcadiz.com
KvK nr.: 30178274

A. Privacybeleid

Ardanza Media hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie en neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Hieronder informeren wij u over de wijze waarop Ardanza Media omgaat met uw persoonlijke gegevens.

1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (walkingcadiz.com) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Google Analytics
Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

3. Sociale Media Kanalen
Ardanza Media maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Ardanza Media BV gebruik van buttons, links en/of contactformulieren. Ook deze sociale mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de sociale mediakanalen uitsluitsel bieden.

4. Privacy algemeen
Ardanza Media verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

5. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Om uw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Ardanza Media een grondslag hebben. U kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

De gegevens: naam en e-mailadres zijn noodzakelijk voor het aanbieden van een van de wandelgidsen. Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming. Deze toestemming kunt u altijd intrekken. Voor het toesturen van direct-marketing naar potentiële klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacy-schade van u.

6. Verzamelde informatie
We slaan om verschillende redenen informatie op. Hieronder kunt u lezen welke informatie we van u bewaren en waarvoor.

– Een ebook bestellen
Voor het bestellen van een ebook hebben we de volgende gegevens nodig: voor- en achternaam en e-mailadres.

– Nieuwsbrief
U ontvangt van Ardanza Media alleen een nieuwsbrief wanneer u zich hiervoor heeft ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Campaign Monitor gebruikt. Hierdoor zijn uw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wilt u zich uitschrijven? Dat kan altijd.

– Boekhouding
Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Het boekhoudprogramma slaat uw voor- en achternaam op.

7. Delen met anderen
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Ardanza Media een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

8. Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in ons boekhoud- en CRM systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen van toepassing zijn.

9. Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, kunt u dit doen via info@walkingcadiz.com Ardanza Media heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door sociale mediakanalen.

10. Beveiliging van gegevens
Ardanza Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@walkingcadiz.com.

11. klacht
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? U kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

B. Cookiebeleid

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.walkingcadiz.nl) wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer u de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics
Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons
De verschillende sociale mediakanalen gebruiken codes, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Ardanza Media gebruikte sociale mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen/

Nieuwsbrief
Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief van Ardanza Media (voor degene is deze informatie) willen we u laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Campaign Monitor kunt u vinden in hun privacy policy.

Cookies uitschakelen en verwijderen
U kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser raadplegen. Komt u er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

Internetsites van derden
Internetsites en -diensten van derden die toegankelijk zijn via deze website hebben hun eigen praktijken op het gebied van privacy en gegevensverzameling, onafhankelijk van Ardanza Media Ardanza Media is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacybeleid, de gegevensverzameling of de daaruit voortvloeiende acties van die derden.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

(©) Ardanza Media 2020